Zakon o izmenama zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl.glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji je stupio na snagu dana 01.10.2012. godine.

Izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama se ogledaju u ukidanju određenih administrativnih taksi za koje je uočeno da padaju n ateret privrede i kojima se otežava poslovanje u Republici Srbiji.

U tom smislu, novim izmenama iz Odeljka A – takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji brisano je 64 spisa i radnji kod nadležnog organa za koje se plaća republička administrativna taksa.

Tako se iz Zakona briše Tarifni broj 20. (u vezi sa registrovanjem zadužbina, fondacija i fondova), Tarifni broj 22. (u vezi sa registrovanjem udruženja), Tarifni broj 24. (u vezi sa upisima u Registar sportskih organizacija, odnosno društava, odnosno saveza), Tarifni broj 41. st. 1. i 6. (za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila, odnosno za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice) i Tarifni broj 224. (za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja, odnosno za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica), kao i spisi i radnje za koje se plaća taksa, iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podelite

Scroll