Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br. 101/2013)

Objavljeno
09/11/2013
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 101 od 20.11.2013. godine i stupio na snagu dana 21.11.2013. godine, s tim da je isti počeo da se primenjuje 01.01.2014. godine, osim odredbi koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (dalje “Zakon”).

Jedna od značajnijih novina predviđenih Zakonom jeste uvođenje novog pravnog sredstva radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Stranka koja smatra da joj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, može neposredno višem sudu da podnese zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, uz koji možete podneti i zahtev za nakadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku. Postupak odlučivanja po podnetom zahtevu stranke je hitan.

Ukoliko neposredno viši sud utvrdi da je zahtev stranke osnovan, može dosuditi stranci odgovarajuću naknadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku i odrediti rok u kome sud mora okončati postupak u kome je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku. Naknada stranci će se izvršiti iz budžetskih sredstava Republike Srbije u roku od 3 meseca od dana podnošenja zahteva stranke za isplatu.

Prema Zakonu, kao pravno sredstvo protiv rešenja po podnetom zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, predviđena je žalba i to Vrhovnom kasacionom sudu u roku od 15 dana.

Pre uvođenja ovog pravnog sredstva, jedino pravno sredstvo za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku bila je ustavna žalba, i to tek po pravnosnažnom okončanju postupka. Ogroman broj ustavnih žalbi doveo je do toga da ni pred Ustavnim sudom nije bilo moguće efikasno ostvarivati zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Iz tog razloga je Zakonom predviđeno da o povredi prava na suđenje u razumnom roku odlučuje neposredno viši sud i to u toku trajanja konkretnog postupka.

Navedene odredbe o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku počinju da se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 21.05.2014. godine. Inače, Društvo sudija Srbije je dana 31.03.2014. godine podnelo Ustavnom sudu Inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti odredaba o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Podelite

Scroll