Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama (“Sl.glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama stupio je na snagu 01.10.2012. godine, osim odredaba koje se odnose refakciju plaćene akcize za motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe i obaveze popisa zaliha cigareta prilikom promene iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize, koje stupaju na snagu 01.01.2013. godine.

Izmene i dopune Zakona o akcizama donose novine u cilju usaglašavanja akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije kao i obezbeđivanja stabilnijeg priliva sredstava od akciza na derivate nafte, cigarete i kafu u republički budžet.

Uvode se novine vezano za proširenje predmeta oporezivanja akcizom derivata nafte i refakcije akcize na derivate nafte.

Promenjen je način oporezivanja akcizom kafe kao i povećanje iznosa specifične akcize na cigarete od 01.10.2012. godine.

Takođe, propisuje se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte (uključujući i iznose za refakciju akcize), cigarete i kafu izvrši u januaru 2014. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Podelite

Scroll