Usklađivanje neoporezivih dinarskih iznosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana

Objavljeno
18/06/2013
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je u Službenom glasniku 6/2014 objavila usklađene dinarske iznose poreza na dohodak građana, godišnjim indeskom potrošačkih cena u 2013. godini, koji se primenjuju od 01.02.2014. godine.

Članom 9. odnosno članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br.24/2001,…6/2014) utvrđeni su sledeći usklađeni neoporezivi dinarski iznosi:

  • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika 62.157 dinara;
  • Stipendije i krediti učenika i studenata 10.656 dinara;
  • Naknada za hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sport 8.880 dinara;
  • Neoporezivi iznos zarade 11.242 dinara;
  • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju radi odlaska na rad i povratka sa rada 3.552 dinara;
  • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji 2.132 dinara;
  • Naknada prevoza na službenom putovanju 6.216 dinara;
  • Solidarna pomoć za slućaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice 35.519 dinara;
  • Pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina povodom Nove Godine i Božića 8.880 dinara;
  • Jubilarna nagrada zaposlenima u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penziski doprinos u dobrovoljni   penziski fond 5.329 dinara.

Podelite

Scroll