Uredbe o utvrđivanju programa za podršku privrede u 2022. godini

Objavljeno
21/01/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 4/2022)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 4 od 14.01.2022. godine objavljen je set Uredbi o utvrđivanju programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, koje su stupile na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 15.01.2022. godine.

Navedene programe podsticanja privrede u 2022. godini sprovode Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) i Fond za razvoj Srbije (u daljem tekstu: „Fond“), koji privrednim subjektima koji ispunjavaju propisane uslove dodeljuju kako bespovratna, tako i kreditna sredstava.

Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja programa, konkursna dokumentacija, kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, objavljuju se na internet stranicama Ministarstva i Fonda. Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit se podnose Fondu istovremeno, i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca zahteva za finansiranje, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova.

1. Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini

Sredstva se bespovratno dodeljuju preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i zadrugama koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“), a koji imaju objavljene finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Međutim, dodeljena sredstva se moraju namenski koristiti, odnosno za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Sredstva se mogu nameniti i za kupovinu novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, trajna obrtna sredstva, nabavku softvera i računarske opreme.

2. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini

Sredstva, kako bespovratna tako i kreditna, se dodeljuju novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u APR-u najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 120.000,00 dinara, niti veći od 2.400.000,00 dinara za preduzetnike i
pravna lica, dok iznos kreditnih sredstava ne može biti manji od 240.000,00 dinara niti veći od 4.200.000,00 dinara.

Namensko korišćenje ovih sredstava uključuje kupovinu opreme, dostavnih vozila, tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora kao i operativne troškove.

3. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Kreditna i bespovratna sredstva se dodeljuju novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u APR-u najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena, odnosno fizičko lice starosti do 35 godina.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 140.000,00 dinara, niti veći od 2.700.000,00 dinara za preduzetnike i pravna lica, dok iznos kreditnih sredstava ne može biti manji od 220.000,00 dinara niti veći od 3.900.000,00 dinara.

Namensko korišćenje sredstava uključuje kupovinu opreme, dostavnih vozila, tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora kao i operativne troškove.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll