Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Sl. Glasnik RS”, br. 110/2016)

Objavljeno
03/02/2017
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Sl.Glasnik”, br. 110/2016, dalje: ,,Uredba”) koja je na snazi od 31. decembra 2016. godine. Danom stupanja na snagu Uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja (“Sl. Glasnik RS”, br. 27/2016).
Uredba, pre svega, uvodi određene izmene u definicije pojmova i instituta regulisanih Uredbom, tako što određene pojmove definiše jednostavnije odnosno razdvaja u više definicija, ali i uvodi određene pojmove, kao što je period realizacije investictionog projekta koji se određuje ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, a neke pojmove sada određuje drugačije, kao što je slučaj sa definisanjem direktnih investicija na koje se Uredba odnosi, gde je sada precizirano da se sticanje udela ili akcija u privrednom društvu ne smatra direktnom investicijom. Iz opravdanih troškova su sada isključeni troškovi koji se odnose na nabavku putničkih automobila i transportnih sredstava, dok se prema Uredbi sredstva podsticaja sada ne mogu koristiti ni za finansiranje projekata u oblasti razvoja softvera.
Uredba proširuje krug lica koja se izuzimaju od prava na dodelu sredstava na investitore i korisnike sredstava koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći odnosno sa kojima je raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.
Jedna od značajnijih promena odnosi se na uslove koje moraju ispuniti investicioni projekti za dodelu sredstava, i to tako što je promenjena vrednost investicionih projekata:
• sa 150.000,00 EUR na 100.000,00 EUR za investicije u devastirana područja, pri čemu je potrebno obezbediti zapošljavanje najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, za razliku od prethodnog rešenja koje je propisivalo najmanje 20 novih radnih mesta;
• sa 150.000,00 EUR na 200.000,00 EUR za investicije u jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti;
• sa 600.000,00 EUR na 400.000,00 EUR za investicije u jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u drugu grupu razvijenosti;
• sa 600.000,00 EUR na 500.000,00 EUR za investicije u jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u prvu grupu razvijenosti; a dodatno su uvedeni i
• projekti u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000,00 EUR i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 zaposlenih na neodređeno vreme.
Prema Uredbi, rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih počinje da teče od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a ne od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja, kako je bilo predviđeno ranijim rešenjem.
Uredba posebno izdvaja i definiše ulaganja od posebnog značaja, pod kojima se sada podrazumeva ulaganje kojim se u osnovna sredstva korisnika sredstava ulaže najmanje 5.000.000,00 EUR ili otvara više od 500 radnih mesta, za investicije u jedinice lokalne samouprave koje se razvrstavaju u prvu i drugu grupu razvijenosti, za razliku od prethodnog rešenja po kome je minalnalna vrednost investicije iznosila 20.000.000,00 EUR.
Postupak dodele sredstava je detaljnije regulisan novom Uredbom. Tako, preciziran je rok od 30 dana u kome je investitor dužan da se izjasni na obaveštenje Razvojne Agencija Srbije (“RAS”) o mogućem nivou podsticaja, na bazi prethodno dostavljenog pisma o namerama, zatim određeni rokovi u postupku su produženi sa 15 na 30 dana, i dalje postoji mogućnost isplate dodeljenih sredstava u ratama, s tim što ne postoji ograničenje na tri rate, za razliku od prethodnog rešenja.
Kontrola izvršenja ugovornih obaveza je Uredbom izmenjena, pa se tako uvodi mogućnost zaključenja aneksa Ugovora sa korisnikom sredstava, po odluci Saveta za ekonosmki razvoj, ukoliko isti ne otkloni nedostatak u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja Ministarstva privrede o obavezi otklanjanja nedostatka, pored mogućnosti Ministarstva privrede da raskine ugovor o dodeli sredstava podsticaja i zahteva povraćaj dodeljenih sredstava koja je bila predviđena i ranijim rešenjem.
Na kraju, prelaznim i završnim odredbama Uredbe, predviđeno je da će se kontrola izvršenja ugovornih obaveza po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava, kao i odlučivanje po izvršenim kontrolama, vršiti shodno odredbama ove Uredbe.

Podelite

Scroll