Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“ br. 31/2020) i Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“

Objavljeno
02/08/2020
Objavljeno u
Bilteni

1. Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020)

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006), dana 16.03.2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020, dalje: ,,Uredba“) koja je stupila na snagu istog dana. Uredbom je najpre propisano da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na svim radnim mestima na kojimfa je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu odnosno rad na daljinu i rad od kuće. Ukoliko opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca „ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju“, a takvo rešenje mora obavezno da sadrži trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenih. Poslodavac je takođe dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Međutim, poslodavci čija je delatnost takve prirode da nije moguć ovaj način organizovanja, mora uskladiti svoje poslovanje sa uslovima vanrednog stanja i to tako da, ukoliko je to moguće, ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama – kako bi što manji broj zaposlenih i drugih angažovanih lica obavljao istovremeno rad u jednoj prostoriji.

Uredba poslodavca obavezuje da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani – odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Poslodavci su Uredbom takođe obavezani da, u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, angažovanih i stranaka obezbede sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), a ovo se naročito odnosi na zaposlene i angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica.

2. Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirus“

Privredna komora Srbije, kao opšti predstavnik poslovne zajednice u Republici Srbiji donosela je Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima, privrednim društvima i preduzetničkim radnjama tokom vanrednih okolnosti izazvanih širenjem ,,koronavirusa“ u zemlji (dalje: ,,Kodeks“).

Pored opštih mera prevencija, Kodeksom su propisane mere koje se preporučuju poslodavcima prilikom komunikacije sa zaposlenima, timskog rada i grupnih susreta sa poslovnim partnerima. U datim okolnostima preporučuju se sledeće mere:

• Na ulaznim vratima u poslovne prostorije postaviti obaveštenja da je pri ulasku obavezna dezinfekcija ruku za sve (zaposlene i posetioce);3
• Pojačati kontrolu ulaska u poslovne prostorije;
• Ograničiti putovanja u inostranstvo, posebno u zemlje u kojima postoji izražena epidemija;
• Ukoliko su putovanja neophodna, posebno voditi računa o merama opšte prevencije;
• Prilikom poslovnih susreta Izbegavati rukovanje i srdačno pozdravljanje;
• Ograničiti grupne poslovne sastanke (do četiri osobe);
• Za sastanke koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od bar jednog metra;
• Pre početka i nakon sastanka potrebno je provetriti i dezinfikovati prostoriju (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.);
• Ograničiti vreme trajanja sastanaka do 20 minuta;
• Na sastanku služiti flaširanu vodu;
• Za zaposlene koji rade sa strankama obezbediti dezinfekciona sredstva za ruke i maske;
• Ukoliko zaposleni privatno putuje van zemlje, treba o tome da obavesti osobu u kompaniji zaduženu za bezbednost i zdravlje na radu;
• Svi poslodavci trebaju da razmotre mere za smanjenje prenosa zaraze među zaposlenima, zatim zaštitu ljudi koji su izloženi većem riziku od štetnih zdravstvenih komplikacija, mere za održavanje poslovnih procesa i minimiziranje negativnih efekata na druge subjekte u njihovim lancima snabdevanja.

Zatim, Kodeksom se poslodavcima daju i opšte preporuke u vezi sa poslovanjem, što su:

• Poslodavci treba da planiraju, nadgledaju i reaguju na izostanke zaposlenih sa radnih mesta, a potrebno je sprovesti planove za nastavak osnovnih poslovnih procesa u slučaju da se dogodi veci broj izostanaka od uobičajenog;
• Preusmeravaju se zaposleni za obavljanje osnovnih funkcija tako da radno mesto može da funkcioniše, čak i ako ključni članovi nisu prisutni;
• Izvršava se procena suštinskih funkcija i po potrebi promene poslovnu praksu ako je potrebno za održavanje kritičnih operacija (npr. identifikuju se alternativni dobavljači, odrede prioriteti kupaca ili privremeno obustave neke operacije ako je potrebno);
• Pregledaju se politike ljudskih resursa kako bi bili sigurni da su politike i prakse u skladu sa preporukama za javno zdravstvo i u skladu sa važećim odlukama državnih organa.

Privredna komora Srbije propisuje i posebne mere prevencije poslodavcima u skladu sa mogućnostima, s obzirom na različite proizvodne, organizacione i finansijske kapacitete:

• Zaposlenima na dnevnom nivou obezbediti korišćenje sredstva za opštu prevenciju (toplu vodu i sapun, sredstva za dezinfekciju ruku i radnih površina, medicinske maske i rukavice, flaširanu vodu itd);
• Zaposlenima koji spadaju u potencijalno ugrožene grupe (trudnice i osobe sa malom decom, kao i osobe koje imaju hronične bolesti) omogućiti rad od kuće, uz odgovarajuću potvrdu;
• Dati prednost komunikaciji putem telefona, interneta, konferencijskih poziva itd;
• U zavisnosti od privredne delatnosti, pratiti informacije i preporuke putem dostupnih, zvaničnih izvora informisanja;
• Posebno za veće poslovne sisteme (50 i više zaposlenih i oni koji imaju veliki promet potrošača/korisnika), obezbediti kontakt sa ambulantom koji bi se mogao odmah aktivirati uslučaju pojave „rizične“ situacije;
• U slučaju da se u prostorijama poslovnog subjekta zadesi osoba (potrošač/poslovni partner) sa simptomima nalik prehladi ili gripu, a ne ponaša se u skladu sa merama opšte prevencije, treba da se sa dozvoljene distance upozori od strane zaposlenih.
• Ako osoba ne posluša upozorenje treba pozvati ”obezbeđenje/policiju” (ako poslovni subjekat ima obezbeđenje, a ako ne, onda policiju s obzirom da bi bili opremljeni bezbednim maškama i rukavicama).
• Ukoliko se u prostorijama poslovnog subjekta zadesi osoba (potrošač/poslovni partner) kojoj se stanje nalik prehladi ili gripu naglo pogorša, potrebno ju je na bezbedan način izolovati i pozvati hitnu medicinsku službu.
• U slučaju da dođe do sumnje da je zaposleni inficiran “koronavirusom” i bude upućen u “samoizolaciju” (svojevoljno ili po predlogu lekara), potrebno je da obezbedi medicinsku potvrdu da je po ovom osnovu odsustvovao.
• Preporuka je, da tokom opravdanog odsustva zaposlenom bude isplaćena zarada kao da je radio.

Poslovni subjekti se putem portala https://pks.rs/strana/covid-19-info-servis-za- privredu mogu informisati o poslednjim aktuelnostima u vezi sa epidemiološkom situacijom i uticajem „koronavirusa“ na privredu. Za savete, pojašnjenja, dodatne informacije i prijave problema u poslovanju dostupan je pozivni centar na broju 0800 808 809 (dežurni telefon 22-8 časova – 066 875 0566), a za kompleksnije probleme, koji ne zahtevaju hitnu reakciju, predlog je da se upit šalje elektronskom poštom na adresu [email protected].

Za sva dodatna pitanja i objašnjenja za vreme trajanja vanrednog stanja, možete se obratiti timu Tasić&Partneri putem e-maila na [email protected].

Podelite

Scroll