Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Sl. glasnik RS“, br.1/2019)

Objavljeno
27/02/2019
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije je donela na sednici održanoj 10.01.2019. godine Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Sl. glasnik RS“, br. 1/2019, u daljem tekstu: „Uredba“), koja je na snazi od 19.01.2019. godine. Kao i prethodnih godina, Uredbom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, kao i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.
Istom prilikom Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, a očekuje se da će uskoro biti doneta i uredba kojom će biti precizirani kriterijumi za privlačenje investicija u sektoru usluga hotelskog smeštaja.
Podsticajna sredstva, u skladu sa Uredbom, se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i delom za sektor informaciono-komunikacionih tehnologija – za projekte usluga servisnih centara i podrška poslovnim operacijama, ali ne i za oblast usluga međunarodne trgovine i hotelskog smeštaja, što je novina u odnosu prethodnu Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“ br. 37/18) koja je prestala da važi danom stupanja na snagu Uredbe.
Važne izmene odnose se na pojednostavljenu proceduru ocene prijava kojima se projekti kandiduju za podsticaje, a pored toga izostavljen je i javni poziv kao osnov za prijavu za dodelu sredstava, tako da sva zainteresovana privredna društva mogu da se prijave neposredno, na osnovu Uredbe, podnošenjem pisma o namerama.
U pogledu uslova za dobijanje podsticaja kao i visine podsticaja za proizvodni sektor nema promena u odnosu na prethodnu uredbu iz 2018 godine. Tako se sredstva mogu dodeliti za:
 investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave koji se svrstavaju u prvu grupu razvijenosti, kod kojih se ulaže najmanje 500.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 50 zaposlenih, u visini od 20% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 3.000 evra po novom radnom mestu.
 investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave koji se svrstavaju u drugu grupu razvijenosti, kod kojih se ulaže najmanje 400.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 40 zaposlenih, u visini od 25% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 4.000 evra po novom radnom mestu.
 investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave koji se svrstavaju u treću grupu razvijenosti, kod kojih se ulaže najmanje 300.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 30 zaposlenih, u visini od 30% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 5.000 evra po novom radnom mestu.
 investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave koji se svrstavaju u četvrtu grupu razvijenosti, kod kojih se ulaže najmanje 200.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 20 zaposlenih, u visini od 35% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 6.000 evra po novom radnom mestu.
 investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave koji se svrstavaju u devastirano područje, kod kojih se ulaže najmanje 100.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 10 zaposlenih, u visini od 40% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 7.000 evra po novom radnom mestu.
Sa druge strane, podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva smanjeni su za 10% u odnosu na prethodnu uredbu iz 2018. godine.
Korisnik subvencija dužan je da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova a uslov za dodelu je i da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji i da se dostignuti broj zaposlenih ne smanjuje najmanje pet godina posle realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva.
Za sva dodatna pitanja, objašnjena i pomoć pri apliciranju možete se obratiti timu Tasić&Partneri na +381 116302233 ili putem e-maila [email protected]/newsite ili [email protected]/newsite.[:]

Podelite

Scroll