Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

Objavljeno
26/05/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Sl. glasnik RS“, br.1/2019 i 39/2023)

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Sl. glasnik RS“, br. 1/2019 i 39/2023 u daljem tekstu: „Uredba“), koja je na snazi od 20.05.2023. godine. Kao i prethodnih godina, Uredbom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.

Istom prilikom Vlada Republike Srbije izmenila je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Podsticajna sredstva, u skladu sa Uredbom, se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i delom za sektor informaciono-komunikacionih tehnologija – za projekte usluga servisnih centara i podrška poslovnim operacijama, kao i do sada. Uredbom su sada posebno definisani i investicioni projekti sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

Važne izmene odnose se na podizanje pragova za neophodna minimalna ulaganja, smanjenje maksimalnog iznosa podsticaja po radnom mestu, kao i ukidanje podele jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu „JLS“) prema stepenu razvijenosti, umesto čega se JLS dele na pet regiona: Beogradski region, Region Vojvodine, Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija. 

S tim u vezi sredstva iz Uredbe se mogu dodeliti za:

  • investicione projekte u Beogradskom regionu, kod kojih se ulaže najmanje 500.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 50 zaposlenih, u visini od 20% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 2.000 evra po novom radnom mestu.
  • investicione projekte u JLS koje se svrstavaju u Region Vojvodine, kod kojih se ulaže najmanje 400.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 40 zaposlenih, u visini od 25% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 3.000 evra po novom radnom mestu.
  • investicione projekte u JLS koje se svrstavaju u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, Regionu Južne i Istočne Srbije i Regionu Kosovo i Metohija, kod kojih se ulaže najmanje 300.000 evra i kod kojih se zapošljava najmanje 30 zaposlenih, u visini od 30% bruto zarada, a u maksimalnom iznosu od 5.000 evra po novom radnom mestu.

Pre navedenih izmena Uredbe, u JLS koje spadaju u devastirano područje,za odobravanje sredstava bila su neophodna minimalna ulaganja u iznosu od 100.000 evra, zapošljavanje najmanje 10 zaposlenih, sa maksimalnim iznosom podsticaja od 7.000 evra po radnom mestu.

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva za pomenute tri grupe JLS, su određeni u iznosu od 10, 15 i 30% iznosa opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva .

Korisnik subvencija dužan je da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova a uslov za dodelu je i da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji i da se dostignuti broj zaposlenih ne smanjuje najmanje pet godina posle realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

 

 

 

Podelite

Scroll