Rezervni snabdevač električne energije

Objavljeno
25/12/2013
Objavljeno u
Bilteni

Nakon održanog javnog tendera, Vlada Republike Srbije je Rešenjem od 25.12.2013. godine odredila privredno društvo „EPS Snabdevanje“ d.o.o. Beograd kao rezervnog snabdevača električne energije na otvorenom tržištu od 01.01.2014. godine. Ovo je prva direktna posledica otvaranja tržišta električnom energijom od 01.01.2014. godine kao projekta Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Elektromreže Srbije i Agencije za energetiku.

Postupak izbora rezervnog snabdevača izvršen je shodno odredbama člana 146 Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“ br. 57/2011…124/2012, „Zakon“).

mogu koristiti pravo na rezervno snabdevanje električne energije i prirodnog gasa u alternativnim slučajevima:

 • stečaja ili likvidacije osnovnog snabdevača;

Obavezu rezervnog snabdevanja u trenutku otvaranja tržišta 01.01.2014. godine ima kupac (potrošač električne energije) koji nije izabrao snabdevača od koga će kupovati električnu energiju po tržišnim uslovima, kao i kupac koji ispunjava minimum jedan od uslova i to:

 • najmanje jedno merno mesto na naponu većem od 1 kV;
 • godišnji prihod veći od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti i
 • više od 50 zaposlenih.

Svi kupci koji ispunjavanju navedene uslove kumulativno dužni su da privrednom društvu “EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd podnesu zahtev za sklapanje ugovora o rezervnom snabdevanju uz potrebnu dokumentaciju, kako im ne bi bila obustavljena isporuka električne energije.

Članom 145 stav 1 Zakona se propisuje da kupci

 • ugovora o rezervnom snabdevanju i
 • izvoda otvorenih stavki (IOS) na dan 31.12.2013. godine overenog od strane operatera distributivnog sistema (ODS).
 • prestanka ili oduzimanja licence osnovnog snabdevača;
 • prestanka ugovora o prodaji sa prethodnim snabdevačem kada nije
 • pronađen novi snabdevač, i
 • novog kupca koji nije izabrao snabdevača.

Shodno članu 145 stav 5 Zakona, trajanje rezervnog snabdevanja može trajati najduže 60 dana. U slučaju da krajnji kupac u datom roku od 60 dana ne zaključi ugovor o prodaji sa snabdevačem, operater sistema će mu obustaviti isporuku električne energije, odnosno prirodnog gasa.

Na taj način je ostavljen rok kupcima do 1. marta 2014. godine da sprovedu postupak i izaberu svog snabdevača a ujedno je omogućeno kontinuirano snabdevanje električnom energijom od strane izabranog rezervnog snabdevača.

Imajući u vidu da mnogi kupci koji ispunjavaju postavljene kriterijume nisu upoznati sa tržištem električne energije niti kretanjem njihovih cena, nameće se kao logična pretpostavka da će kupci zaključiti ugovor o snabdevanju baš sa privrednim društvom „EPS Snabdevanje“ d.o.o. Beograd do 1. marta 2014. g0dine.

Cena rezervnog snabdevanja, prihvaćena od strane Vlade Republike Srbije iznosi  59,90 EUR/MWh, predstavlja jedinstveni  iznos u EUR/MWh za navedeni period i obuhvata cenu električne energije i troškove balansiranja sistema. Prema ugovoru o rezervnom snabdevanju, pored navedenog iznosa, kupac je dužan da plati i troškove pristupa sistemu, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i porez na dodatu vrednost (PDV).

Dokumentacija potrebna za podnošenje privrednom društvu “EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd sastoji se od:

 • zahteva za rezervno snabdevanje;
Podelite

Scroll