Registracija statusa socijalnog preduzetništva kod Agencije za privredne registre

Objavljeno
24/11/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“)

Zakon o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“) stupio je na snagu 15.02.2022. godine a od novembra meseca tekuće godine pravna lica (privredna društva, udruženja i drugi subjekti) kao i preduzetnici koji su registrovani kod Agencije za privredne registre imaju mogućnost sticanja statusa socijalnog preduzetništva.

U skladu sa odredbama Zakona, socijalno preduzetništvo je obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Socijalno preduzetništvo je usmereno na rešavanje društvenih problema u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva i predstavlja poslovanje u kome se deo ostvarene dobiti ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

Privredni subjekt sa statusom socijalnog preduzetništva ima obavezu da najmanje 50% dobiti:

1) reinvestira u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u
programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice; i/ili
2) donira drugim pravnim licima ili preduzetnicima sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice.

Navedeno predstavlja poseban model poslovanja u kom su podjednako izražene ekonomska i socijalna komponenta jer subjekt deluje i obavlja delatnost radi sticanja dobiti ali se deo zarade odvaja u cilju ispunjavanja određene socijalne misije.

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata socijalnog preduzetništva, kroz sprovođenje mera javnih politika, obezbeđenjem sredstava iz budžeta i stvaranjem olakšica i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233

 

Podelite

Scroll