Prodaja akcija u postupku bankrotstva

Objavljeno
20/04/2015
Objavljeno u
Izdanja

I IZDAVANJE I PONIŠTAJ AKCIJA U POSTUPKU REORGANIZACIJE

Status akcija u stečajnom postupku je specifičan i može se posmatrati sa nekoliko
aspekata i to kao prodaja akcija stečajnog dužnika koje predstavljaju imovinu stečajnog
dužnika i izdavanje i poništaj akcija u postupku reorganizacije.

Novi Zakon o stečajnom postupku („Službeni glasnik“ br.104/2009) propisuje da se
stečaj sprovodi sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom, pri čemu se pod bankrotstvom
podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. S druge strane pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničkopoverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Cilj stečajnog postupka se postiže stvaranjem uslova za kolektivno namirenje
poverilaca stečajnog dužnika kroz unovčenje njegove imovine i proporcionalnu podelu tako dobijenih sredstava poveriocima1, bilo putem bankrotstva ili reorganizacije.
Prilikom razmatranja načina prodaje akcija stečajnog dužnika i izdavanja akcija,
ističemo da pravni okvir prodaje čine i usvojeni Nacionalni standardi za upravljanje
stečajnom masom2, kao i propisi kojima se reguliše trgovanje hartijama od vrednosti u delu prodaje, dok su navedeni propisi isključeni u postupku izdavanja i poništaja akcija u
stečajnom postupku, a o čemu će u radu biti više reči.

Podelite

Scroll