Privremeni boravak i rad stranaca

Objavljeno
31/01/2024
Objavljeno u
Bilteni

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 6 od 26.01.2024. godine objavljeni su podzakonski akti kojima je bliže regulisan privremeni boravak i rad stranaca na teritoriji Republike Srbije i to:

 1. Pravilnik o odobravanju privremenog boravka
 2. Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca
 3. Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem

1. Pravilnik o odobravanju privremenog boravka

Ovim pravilnikom propisani su bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgled obrasca dozvole za privremeni boravak.

Zahtev za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka podnosi se na propisanom obrascu odnosno elektronskim putem popunjavanjem online forme zahteva na Portalu za strance.

Pravilnik razrađuje i dokaze koji se imaju priložiti uz zahtev za odobrenje boravka, koji dokazi se razlikuju od osnova boravka na teritoriji Republike Srbije (školovanje, zapošljavanje, spajanje porodice, lečenje itd).

Ako su uslovi za odobrenje privremenog boravka ispunjeni, stranac je u obavezi da lično pristupi na adresu nadležnog organa, u cilju uzimanja njegovih biometrijskih podataka.

Nakon uzetih biometrijskih podataka, stranac vrši uvid u podatke i daje saglasnost da su njegovi lični podaci tačno i ispravno evidentirani, nakon čega se strancu izdaje potvrda o započetom procesu izdavanja kartice dozvole za privremeni boravak, koja se lično uručuje strancu. Potvrda sadrži i evidencijski broj stranca.

Obrazac dozvole za privremeni boravak je dvostran (prednja strana i poleđina), pravougaonog oblika, u vidu kartice, formata ID-1, sa ugrađenim čipom.

Obrazac dozvole za privremeni boravak na prednjoj strani u naslovu sadrži naziv „DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK“ i sledeće podatke: prezime i ime stranca, datum rođenja (dan, mesec i godina rođenja), pol, državljanstvo, registarski broj dozvole za privremeni boravak, datum do kada važi dokument, osnov boravka, fotografija stranca, slika potpisa vlasnika i napomena.

Dozvola za privremeni boravak sadrži napomenu da li stranac kome je odobren privremeni boravak ima pravo na rad u Republici Srbiji, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređeno zapošljavanje stranaca.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. februara 2024. godine. Postupci koji su započeti u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se u skladu sa tim propisima.

Stranac kome je odobren privremeni boravak i utisnuta nalepnica u putnu ispravu, odnosno uručeno rešenje o odobrenom privremenom boravku, u skladu sa propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika, nastavlja da boravi u Republici Srbiji do isteka roka na koji je odobren privremeni boravak, u skladu sa propisima po kojima je odobren privremeni boravak.

2. Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za podnošenje i obradu zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca elektronskim putem, bliži uslovi za izdavanje jedinstvene dozvole, kao i izgled obrasca jedinstvene dozvole.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole podnosi stranac, poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste, elektronskim putem.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, prilažu se sledeći dokazi:

 • važeći lični ili službeni pasoš;
 • dokazi o opravdanosti zahteva, u odnosu na konkretan osnov za izdavanje jedinstvene dozvole i
 • adresa boravišta, adresa stanovanja, odnosno izjava o nameravanoj adresi stanovanja za stranca koji zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi iz inostranstva.

Osnov za podnošenje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole može biti:

 • zapošljavanje,
 • upućeno lice,
 • kretanje u okviru privrednog društva,
 • nezavisni profesionalac,
 • osposobljavanje i usavršavanje i
 • samozapošljavanje.

Obrazac jedinstvene dozvole na prednjoj strani u naslovu sadrži naziv: „DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD“ i sledeće podatke: prezime i ime stranca, datum rođenja (dan, mesec i godina rođenja), pol, državljanstvo, registarski broj jedinstvene dozvole, datum do kada važi dokument, osnov boravka, fotografija stranca, slika potpisa vlasnika i napomena. U napomeni na kartici dozvole za privremeni boravak i rad unosi se i naziv: jedinstvena dozvola.

Za vreme važenja jedinstvene dozvole stranac, odnosno poslodavac u ime stranca ili pravno ili fizičko lice ovlašćeno od strane stranca ili poslodavca, može podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca, elektronskim putem na Portalu za strance, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. februara 2024. godine. Stranac kome je odobren privremeni boravak i izdata radna dozvola, u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana početka primene ovog pravilnika, nastavlja da boravi i radi do isteka roka na koji je odobren privremeni boravak i izdata radna dozvola, u skladu sa zakonom.

3. Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja elektronskim putem.

Za podnošenje zahteva i opštenje sa nadležnim organom stranac treba da ima registrovan nalog na jedinstvenom veb portalu za strance (Portal za strance), nakon čega mu se dodeljuje Jedinstveno elektronsko sanduče.

Zahtev se podnosi izborom odgovarajuće usluge na Portalu za strance, popunjavanjem onlajn forme zahteva, i smatra se uspešno podnetim kada je stranac obavešten o prijemu zahteva.

Ovaj pravilnik stupio je na snagu dana 27.01.2024. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll