Pravilnik O uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS, br.50/2012)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Komisija za hartije od vrednosti je na osnovu
člana 54. stav 13, a u vezi sa članom 241. i članom 262. stav 1 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br.31/11), Komisija za hartije od vrednosti donela je Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.50/2012, dalje: „Pravilnik“), koji je stupio na snagu 26.05.2012. godine.

Pravilnikom su propisani:

  1. Kriterijumi na osnovu kojih Komisija za hartije od vrednosti utvrĎuje i objavljuje listu društava za reviziju koja mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja javnih društava (dalje: „Lista“);
  2. Konsultantske usluge koje društvo za reviziju i sa njim povezana lica mogu da obavljaju u javnom društvu i sa njim povezanim licima i
  3. Minimalan obim i sadržaj izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja javnog društva.

Članom 6. stav 1 Pravilnika predviĎeno je da društvo za reviziju i sa njim povezana lica ne mogu u istoj godini obavljati reviziju finansijskih izveštaja javnog društva i sa njim povezanih lica i pružati im konsultantske usluge, niti to društvo za reviziju može vršiti reviziju za poslovnu godinu u kome su društvu pružane konsultantske usluge. Navedenim članom 6. stav 3 predviĎeno je i da društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju finansijskih izveštaja javnog društva za poslovnu godinu u kojoj je njegov zaposleni bio privremeno angažovan u tom javnom društvu ili je u javnom društvu privremeno angažovan u vreme obavljanja revizije.

Članom 7. Pravilnika predviĎeni su minimalni elementi koje izveštaj o reviziji mora da sadrži, kao i koje je dokumente, pored izveštaja o reviziji, društvo za reviziju dužno da dostavi.

Članom 8. Pravilnika predviĎeno je da će se odredbe ovog Pravilnika primenjivati pri vršenju revizije finansijskih izveštaja javnih društava za 2013. godinu i kasnije, što znači da će javna društva od 2013. godine morati da za revizora izaberu neko od društava za reviziju sa Liste Komisije za hartije od vrednosti, uz poštovanje prethodno navedenih ograničenja.

Podelite

Scroll