Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 71/2019)

Objavljeno
29/11/2019
Objavljeno u
Bilteni

Pravilnikom o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 71/2019 – dalje: ,,Pravilnik“), koji je stupio na snagu 12. oktobra 2019. godine, izvršeno je usklađivanje podzakonskog akta sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019 – dalje: ,,Zakon“), koji je stupio na snagu 7. maja 2019. godine.

Najveće novine koje donosi ovaj Pravilnik su registracija novih vrsta ugovora i omogućavanje elektronske registracije, a njegova primena će početi 1. januara 2021. godine, kada se stvore tehnički uslovi, odnosno unapredi softversko rešenje koje se koristi u radu Registra.

Dve vrste ugovora koji će po novom Zakonu moći da se registruju su ugovor o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u potpunosti i ugovor o zalozi sa predajom stvari u državinu, a članom 16 Pravilnika je takođe regulisana dokumentacija potrebna za brisanje ugovora o prodaji.

Član 3 Pravilnika sada propisuje i registraciju podataka koji se odnose na zbir pokretnih stvari, pri čemu registar sadrži samo uopšten opis i mesto gde se stvari nalaze.

Što se tiče elektronske prijave, članom 20 Pravilnika propisano je da se popunjavanje i podnošenje elektronske prijave vrši putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata, a potpisivanje i overa se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

Za sva dodatna pitanja i objašnjenja možete se obratiti timu Tasić&Partneri na +381 116302233 ili putem e-maila na [email protected].

Podelite

Scroll