Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava („Sl.glasnik RS“, br.16/94…78/2010)

Objavljeno
02/11/2010
Objavljeno u
Bilteni

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom zdravlja usvojilo je Izmene i dopune Pravilnika o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava (dalje „Pravilnik“), koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 78/2010, a koje su stupile na snagu 02.11.2010. godine. Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika predstavlja Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009).

Ovim Pravilnikom propisuje se način uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava i način uništavanja, odnosno uklanjanja ambalaže korišćene za pakovanje lekova.

Pod uništavanjem lekova, u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se prevođenje lekova namenjenih za uništavanje propisanim metodama u materije neškodljive po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Pod uništavanjem ambalaže podrazumeva se dekontaminacija ambalaže primenom propisanih metoda i njeno uništenje fizičkim putem, ili uklanjanje prevođenjem odgovarajućim postupcima u oblike upotrebljive za recikliranje materijala, odnosno industrijsku obradu.

Uništavanje lekova i ambalaže u zdravstvenim i drugim ustanovama i preduzećima za proizvodnju i promet lekova vrši se pod nadzorom imenovanog odgovornog radnika koji ima VII-1 stepen stručne spreme iz oblasti farmacije. O uništavanju lekova i ambalaže sastavlja se izveštaj o uništavanju lekova i ambalaže. Sastavni deo dokumentacije o uništavanju lekova i ambalaže su pored ovog izveštaja i odluke koje donosi nadležni rukovodeći organ ustanove ili preduzeća: odluka o uništavanju lekova i ambalaže i odluka o dostavljanju ambalaže na dalju obradu.

Lekovi i ambalaža uništavaju se, po pravilu, na mestima za prikupljanje i uništavanje otpadnih materija iz naselja.

Podelite

Scroll