Poseban – granski kolektivni ugovor Za metalsku industriju srbije („sl.glasnik rs“, br.10/2012 i 41/2012 – aneks i)

Objavljeno
27/12/2012
Objavljeno u
Bilteni

Na osnovu člana 245. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09, dalje “Zakon”), reprezentativno udruženje poslodavaca – Unija poslodavaca Srbije i reprezentativni sindikat – Samostalni sindikat metalaca Srbije osnovani za teritoriju Republike Srbije (dalje “učesnici kolektivnog ugovora”), 13. decembra 2011. godine, zaključili su Poseban – granski kolektivni ugovor za metalsku industriju Srbije (dalje “PGKU”), a učesnici kolektivnog ugovora, 23. aprila 2012. godine, zaključili su Aneks I Posebnog – granskog kolektivnog ugovora o izmenama i dopunama Posebnog – granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije (dalje “Aneks I”).

Ovim PGKU-om, u skladu sa Zakonom, uređuju se: prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih iz oblasti rada i radnih odnosa; postupak izmena i dopuna; međusobni odnosi učesnika ovog kolektivnog ugovora, kao i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca. PGKU se neposredno primenjuje na delatnosti metalskog kompleksa prema Prilogu 1 pod nazivom „Klasifikacija delatnosti“, koji je odštampan uz PGKU i čini njegov sastavni deo, a koji je usaglašen između pregovaračkih timova.

Prema odredbama PGKU, osnovna zarada za najjednostavniji posao (cena rada) za metalski kompleks Srbije, za period od šest meseci, utvrđuje se kroz pregovore učesnika ovog kolektivnog ugovora. Ista se može ugovarati i pre isteka perioda od šest meseci ukoliko dođe do rasta troškova života više od 10% (znatnog pada realne vrednosti zarada) ili do nekog drugog poremećaja u privređivanju koji onemogućava isplatu zarada po osnovu ugovorene osnovne zarade za najjednostavniji posao. Član 36 PGKU predviđa da se osnovna zarada za najjednostavniji posao (cena rada) ugovara u iznosu minimalne zarade (po radnom času i za pun mesečni fond od 174 časa i za standardni radni učinak), uvećan za poreze i doprinose (bruto).

Na osnovu člana 257. stav 1. Zakona, Ministar rada i socijalne politike doneo je Odluku o primeni Posebnog – granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije na sve poslodavce koji obavljaju ove delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 41/2012, dalje “Odluka”). Ovom Odlukom, PGKU i Aneks I primenjuju se i na poslodavce koji obavljaju delatnosti za koje je PGKU zaključen, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju.

Inače, PGKU (sa proširenim dejstvom i na poslodavce koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju), počinje da se primenjuje od 05. maja 2012. godine, odnosno po stupanju na snagu Odluke.

Podelite

Scroll