Popis imovine i obaveza za 2023. godinu

Objavljeno
27/12/2023
Objavljeno u
Bilteni

U skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020, „Pravilnik“) pravno lice je u obavezi da izvrši popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

Popis vrši jedna ili više privremenih ili stalnih komisija koje obrazuje pravno lice. U komisiju za popis imovine i obaveza ne mogu biti određena lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje. Popis imovine kod mikro pravnog lica može vršiti jedno lice.

Pravno lice određuje dan na koji se popis vrši i period u kome će komisije vršiti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica. Za organizaciju i pravilnost popisa odgovoran je zakonski zastupnik.

Popis se vrši u skladu sa planom rada koji sačinjava komisija pre početka popisa.  Plan rada komisije odobrava zakonski zastupnik.

Pravno lice kod koga se nalazi imovina drugih pravnih lica, preduzetnika ili fizičkih lica koja nisu preduzetnici, mora popisati tu imovinu na posebnim popisnim listama i primerak iste dostaviti navedenim licima u roku od 10 dana od dana izvršenja popisa.

Popis obuhvata:

  • utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;
  • upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle dana na koji se popis vrši i svođenje popisanog stanja na stanje na dan na koji se popis vrši;
  • unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja imovine u popisne liste;
  • utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
  • unošenje cena popisane imovine;
  • vrednosno obračunavanje popisane imovine i
  • sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

O izvršenom popisu sastavlja se Izveštaj o izvršenom popisu („Izveštaj”) koji se dostavlja nadležnom organu, internom revizoru, nadzornom odboru/odboru revizora, društvu za reviziju (ukoliko pravno lice podleže zakonskoj reviziji), najkasnije do 30.01.2024. godine.

Organ upravljanja pravnog lica je dužan da donese odluku o usvajanju Izveštaja najkasnije do 30.01.2024. godine.

Izveštaj, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll