Podzakonski akti za primenu Zakona o fiskalizaciji

Objavljeno
29/12/2020
Objavljeno u
Bilteni

Novi Zakon o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS” br. 153/2020, u daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu 29.12.2020. godine, a njegova primena će početi od 01.01.2022. godine. Članom 21. Zakona predviđeno je da će se propisi za njegovo sprovođenje doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona pa u skladu sa navedenim u nastavku dostavljamo kratak pregled podzakonskih propisa odnosno pravilnika koji su do sada doneti od strane Ministarstva finansija:

  • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa,

 koji bliže uređuje fiskalne dokumente koji mogu biti izdati preko elektronskog fiskalnog uređaja kao i nove mogućnosti koje će fiskalni uređaji imati u pogledu transakcija, s obzirom na to da će se moći vršiti i storniranje računa ili refundacija, kao i nove oznake za sredstva plaćanja (ukoliko se npr. plaćanje vrši vaučerom). Primenjuje se od 01.01.2022. godine.

  • Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa,

 kojim se bliže uređuje šta predstavlja bezbednosni element, način izdavanja kao i postupanja u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja istog a imajući u vidu da je predviđeno da obveznik fiskalizacije koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Primenjuje se od 01.07.2021. godine.

  • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi,

 uređuje koje podatke o izdatim fiskalnim računima je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi, oblik i način dostavljanja ovih podataka, uslovi pod kojima se ovi podaci mogu dostavljati Poreskoj upravi periodično, protokoli i bezbednosni mehanizmi za dostavljanje, standardne poruke o greškama i protokoli o postupanju u slučaju grešaka odnosno uređuje komunikaciju i razmenu podataka između elektronskog fiskalnog uređaja i Sistema za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. Primenjuje se od 01.01.2022. godine.

  • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja,

uređuje čuvanje podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. Primenjuje se od 01.01.2022. godine.

  •  Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora,

s obzirom na to da je obveznik fiskalizacije dužan da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, pravilnik propisuje da obveznik podnosi zahtev a generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora elektronskim putem, kao i podatke koje je neophodno dostaviti. Primenjuje se od 01.11.2021. godine.

  •  Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa,

 bliže uređuje proveru fiskalnih računa koju kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu sprovesti preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave. Primenjuje se od 01.01.2022. godine.

 

Takođe, donete su i dve uredbe kojima je Vlada dodatno regulisala materiju obuhvaćenu Zakonom i to:

  • Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi
  • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

 

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

 

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll