Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

Objavljeno
15/04/2022
Objavljeno u
Bilteni

Obaveštavamo Vas da su dana 08.04.2022. godine donete izmene i dopune seta pravnih akata koji regulišu elektronske fakture, uključujući Uredbu o uslovima i načinu korišćenja elektronskih faktura, zatim Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, korišćenju sistema elektronskih faktura i podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, kao i Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura. Navedeni pravni akti su stupili na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno dana 09.04.2022. godine.

Najznačajniju novinu predstavlja mogućnost da subjekti javnog sektora, subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura iz člana 2 Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) prime elektronske fakture preko sistema za upravljanje fakturama i to od 11.04.2022. godine.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll