Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

Objavljeno
31/12/2019
Objavljeno u
Bilteni

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

U skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014, dalje: „Pravilnik“) pravno lice je u obavezi da izvrši popis imovine i obaveza (dalje: „Popis“), sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine.

Ukoliko se u pravnom licu nalazi i imovina drugih pravnih lica, ta imovina se mora popisati na posebnim popisnim listama, a liste dostaviti pravnom licu koji je vlasnik te imovine.

Popis vrši jedna ili više privremenih ili stalnih Komisija koje obrazuje pravno lice. Pravno lice određuje period u kome će Komisije vršiti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica. Za organizaciju i pravilnost popisa odgovoran je zakonski zastupnik, organ upravljanja ili nadzorni organ.

Popis imovine kod mikro pravnog lica može vršiti jedno lice.

Popis se vrši u skladu sa planom rada koji sačinjava Komisija pre početka popisa.

Popis obuhvata:

  • utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;
  • upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra 2018. godine i svođenje na stanje na dan 31. decembra 2019. godine;
  • unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja imovine u popisne liste;
  • utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
  • unošenje cena popisane imovine;
  • vrednosno obračunavanje popisane imovine i
  • sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

O izvršenom popisu sastavlja se Izveštaj o izvršenom popisu, (dalje: „Izveštaj”) koji se dostavlja nadležnom organu, internom revizoru, nadzornom odboru/odboru revizora, društvu za reviziju (ukoliko pravno lice podleže zakonskoj reviziji), najkasnije do 30.01.2020. godine.

Izveštaj razmatra nadležni organ pravnog lica, u prisustvu lica određenih članom 14. Pravilnika.

Organ upravljanja pravnog lica je dužan da donese odluku o usvajanju Izveštaja najkasnije do 30.01.2020. godine.

Izveštaj, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Podelite

Scroll