Mogućnost obavljanja elektronske trgovine

Objavljeno
13/04/2020
Objavljeno u
Bilteni

S obzirom na to da je oblast elektronske trgovine u konstantnom porastu, kako u pogledu broja učesnika na tržištu, tako i u pogledu propisa koji uređuju ovu oblast, naročito sada kada su zbog problema širenja zaraze „COVID-19“ virusom, doneti određeni propisi kojima se ograničava/zabranjuje kretanje licima na teritoriji Republike Srbije, zbog čega su se brojni privredni subjekti odlučili da organizuju svoje poslovnja na daljinu – posredstvom interneta, u nastaku su izložene mogućnosti i zakonski okvir koji je potrebno ispoštovati ukoliko planirate da svoje proizvode/usuge plasirate posredstvom interneta.

Pre svega, potrebno je imati u vidu da se prilikom internet prodaje, kupcima moraju omogućiti ista prava i mogućnosti kao i kada se roba prodaje u prostorijama trgovca, pa tako postoji obaveza da se kupcima učine dostupnim svi neophodni podaci o e-prodavnici, proizvodima i načinu ostvarivanja prava kupaca, odnosno potrošača. U tom smislu, da bi kupac bio u potpunosti informisan o svojim pravima i obavezama (npr. kako izvršiti kupovinu proizvoda, reklamirati ili zameniti kupljeni proizvod, da li je uračunat PDV, kako se naplaćuju troškovi prevoza i dr.), potrebno je na jasan način istaći opšte uslove poslovanja na osnovu kojih će svaki kupac moći da se informiše o svojim pravima i obavezama.

Pored toga, prilikom internet prodaje kupci, bilo da se prethodno registruju ili ne, ostavljaju svoje kontakt podatke neophodne za zaključenje ugovora i dostavu robe, koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) smatraju podacima o ličnosti, zbog čega je prodavac proizvoda/usluga u obavezi da potencijalnim kupcima dostavi obaveštenje sa propisanom sadržinom, koje on treba da pročita, razume i na kraju prihvati.

Takođe, pored Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), na delatnost internet prodaje primenjuju se i Zakon o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019), Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon), Zakon o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012) i drugi podzakonski akti, ali ne treba zanemariti i brojna mišljenja ministarstava koja razrađuju pojedina pitanja koja navedenim zakonima nisu adekvatno definisana.

U bitnom, da bi određeno privredno društvo počelo da se bavi internet prodajom, potrebno je da se pre otpočinjanja obavljanja navedene delatnosti donese odgovarajuća odluka o otpočinjanju obavljanja iste i da se navedena odluka unese u osnivački akt, koji se nakon toga registruje pred Agencijom za privredne registre. Dakle, delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i internet, nije neophodno registrovati kao pretežnu delatnost, već se samo ova delatnost dodaje delatnosti koja je već registrovana kao pretežna.

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje). Međutim, za delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, s tim što je potrebno ispuniti određene uslove koji su utvrđeni stavovima Ministarstva finansija.

Elektronska trgovina je u poslednjih nekoliko godine u značajnom porastu i ovaj trend će se zbog aktuelne situacije sasvim izvesno nastaviti, te ukoliko planirate da svoj biznis proširite dodavanjem i delatnosti internet prodaje, za sva dodatna pitanja i objašnjenja možete se obratiti timu Tasić&Partneri putem e-maila na [email protected].

Podelite

Scroll