Fond za inovacionu delatnost: Programi podrške tehnološkim inovacijama

Objavljeno
26/06/2023
Objavljeno u
Bilteni

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije (u daljem tekstu: „Fond“) je dana 21.06.2023. godine objavio javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama, koji se odnose na Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Svrha programa je da se kroz osnivanje „start-up“ i „spin-off“ kompanija podstakne stvaranje inovativnih preduzeća, te da se tim preduzećima obezbedi direktna finansijska pomoć za razvoj inovativnih tehnologija, procesa i proizvoda sa tržišnim potencijalom. Projekti mogu biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Međutim, prioritet će imati projekti iz domena hrane za budućnost, informaciono-komunikacione tehnologije, mašine i proizvodni procesi budućnosti i kreativne industrije,  kojima će biti dodeljeno najmanje 50% raspoloživih sredstava.

Program ranog razvoja se odnosi na mlada (ne starija od deset godina), mikro ili mala privredna društva u većinskom srpskom vlasništvu, koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Za ovaj program se odobrava do 120.000 evra po pojedinačnom projektu, odnosno do 70% ukupnih troškova projekta (odobreni budžet projekta) a najmanje 30% sufinansiranja obezbeđuje privredno društvo. Rok za realizaciju projekta iznosi 12 meseci.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je privrednim društvima (mikro, malim i srednjim) u većinskom srpskom vlasništvu, kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju  istraživanja i razvoja. Za ovaj program se odobrava do 500.000 evra po pojedinačnom projektu. Za mikro i mala privredna društva se odobrava do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta, gde najmanje 30% obezbeđuje privredno društvo. Za srednja privredna društva se odobrava do 60%, a najmanje 40% obezbeđuje privredno društvo. Rok za realizaciju projekta iznosi 18 meseci.

U slučaju uspešnog ishoda projekta, odnosno ukoliko finansirani projekat rezultira ostvarenim prihodom, korisnici sredstava su dužni da Fondu isplate „Royalty payments“, koja podrazumevaju godišnju isplatu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda generisanog prodajom nove tehnologije/proizvoda/usluge, u roku od pet godina od završetka projekta, ili do najviše 120% od dodeljenih sredstava.

Program saradnje nauke i privrede omogućava konzorcijumima da realizuju zajedničke projekte kako bi stvorili proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese visoke vrednosti kroz primenjeno istraživanje i razvoj. Korisnici sredstava programa mogu biti samo konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Privredno društvo mora biti u većinskom privatnom vlasništvu, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje 300.000 evra i mora biti profitabilno. Konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, s tim da ne može imati više od pet članova.

Prijavljivanjem za Program saradnje nauke i privrede se mogu dobiti sredstva u iznosu do 500.000 evra, odnosno najviše do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane mikro i malih preduzeća i najviše do 60% od odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane srednjih preduzeća. Ostatak sredstava obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora. Vreme realizacije projekta iznosi je 18 meseci.

Dokumentacija koju je neophodno podneti uz prijavu je identična za sva tri programa i uključuje:

  • Izjavu podnosioca prijave;
  • Poslovni plan;
  • Budžet projekta;
  • Prezentaciju projekta (PowerPoint prezentacija);
  • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Biografije ključnih članova projektnog tima;
  • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu.

Prijave se podnose u elektronskoj formi, preko portala Fonda. Rok za dostavljanje prijava je 15.09.2023. godine do 12:00 časova.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll