Dinarski iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u 2022. godini

Objavljeno
02/02/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 6/2023)

Vlada Republike Srbije je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 6 od 27.01.2023. godine objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana, kao i usklađene dinarske iznose iz člana 13 stav 3 Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 4/19, 86/19, 5/20, 153/20, 6/21, 44/21, 118/21, 10/22 i 138/22). Objavljeni iznosi su usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u 2022. godini.

Naime, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana odnose se na iznose iz člana 9. stav 1. tačke 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tačke 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 4/19, 86/19, 5/20, 153/20, 156/20, 6/21, 44/21, 118/21, 132/21, 10/22, 138/22 i 144/22), i to kako sledi:

 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog – 87.799 dinara;
 • Stipendije i krediti učenika i studenata – 38.458 dinara;
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi – 12.544 dinara;
 • Naknada za rad članova biračkih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – 6.735 dinara;
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad – 16.666 dinara;
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – 128.198 dinara;
 • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – 5.017 dinara;
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – 3.012 dinara;
 • Naknada prevoza na službenom putovanju – 8.782 dinara;
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – 50.173 dinara;
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – 12.544 dinara;
 • Jubilarna nagrada zaposlenima – 25.085 dinara;
 • Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – 87.799 dinara;
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond – 7.529 dinara;
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću – 128.198 dinara;
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa – 16.666 dinara.

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13 stav 3 Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju odnosi se na osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce i iznosi 7.529 dinara.

Napred navedeni usklađeni dinarski iznosi poreza na dohodak građana, kao i iznos iz člana 13 stav 3 Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju primenjuju se od 01.02.2023. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233

 

Podelite

Scroll