Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Objavljeno
27/04/2013
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 30/10 dana 07.05.2010. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15. maja 2010. godine (dalje: „Zakon“). Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 47/10), koji je počeo sa radom 06.08.2013. godine.

Prema Zakonu i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona, od 06.01.2014. godineregistracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: „Centralni registar“) vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave. Jedinstvena prijava podnosi se u roku od tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Preduslovi za korišćenje Portala Centralnog registra su:

Preduslov za korišćenje elektronskog sertifikata je je instalirani drajver za čitač smart kartice ili USB token.

  • Posedovanje ovlašćenja. Dodela ovlašćenja u sistemu Centralnog registra vrši se na dva načina:
  • Elektronskim putem na Portalu Centralnog registra ukoliko je zakonski zastupnik korisnika upisan u registar Agencije za privredne registre (dalje: „APR“) i
  • Putem papirnog obrasca koji se preuzima sa sajta Centralnog registra, ukoliko zakonski zastupnik korisnika nije registrovan u APR-u, u kom slučaju se popunjeni obrazac, uz dokaze šalje poštom u Centralni registar.
Podelite

Scroll