Skip links

14 godina sa Vama
14 godina sa Vama
14 godina sa Vama

Oblasti rada

Privredno pravo i statusne promene privrednih društava

Javne nabavke i javno-privatna partnerstva

Energetski i infrastrukturni projekti

Usaglašenost poslovanja

Zaštita podataka o ličnosti

Intelektualna svojina i pravo informacionih tehnologija

Restrukturiranje privrednih društava i stečaj privrednih društava

Komercijalne transakcije

Poresko pravo

Radno pravo

Nepokretnosti

Rešavanje sporova