Skip links

Radno pravo

Savetujemo kompanije u vezi sa radnim pravom, uključujući pripremu ugovora o radu, menadžerskih ugovora, povezanim poreskim i pitanjima regulisanja doprinosa za socijalno osiguranje, pribavljanje boravišnih i radnih dozvola za strane zaposlene i direktore.

Izrađujemo pravna mišljenja i planove za sticanje akcija od strane zaposlenih/menadžera (ESOP).

Pored navedenog, pružamo i usluge koje se odnose na pomoć i savetovanje poslodavaca u radno-pravnim pitanjima koja mogu biti od značaja u kompleksnijim promenama u organizaciji kompanija, u procesima kao što su: M&A, stečajni postupci i korporativno restrukturiranje.

Savetodavne usluge koje pružamo obuhvataju i predstavljanje klijenata u komunikaciji sa sindikatima zaposlenih.

Zastupamo klijente u sudskim postupcima i pomažemo im da efikasno okončaju sporove vezane za isplatu otpremnina i naknada, prestankom radnog odnosa i drugim delikatnim radno-pravnim pitanjima, za vreme ili nakon prestanka postojanja društva.