Skip links

Pravo privrednih društava

Svojim klijentima pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti korporativnog prava – savete u vezi sa osnivanjem privrednih društava, predstavništava i ogranaka u Srbiji, registraciju privrednih društava, pripreme nacrta opštih akata i druge relevantne statusne dokumentacije.

Pružamo i pravne savete u pogledu statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala, likvidacije i stečaja.

T&P je kancelarija specijalizovana za akcionarska društva kako javna tako i nejavna, u skladu sa relevantnim propisima i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Korpus naših klijenata u tom smislu čine banke, domaće i strane, i ovlašćene banke (investiciona društva), kao i investicioni fondovi.

Imajući u vidu krizu likvidnosti i ekonomsku krizu, T&P svojim klijentima pruža usluge u vezi sa reorganizacijom privrednih društava u pravnom delu, kao i izradom unapred pripremljenog plana reorganizacije. Zastupamo stečajne, razlučne i izlučne poverioce u stečajnim postupcima, vršimo naplatu potraživanja sudskim putem za svoje klijente i obavljamo druge aktivnosti usmerene ka naplati potraživanja.

Pravo privrednih društava

Svojim klijentima pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti korporativnog prava – savete u vezi sa osnivanjem privrednih društava, predstavništava i ogranaka u Srbiji, registraciju privrednih društava, pripreme nacrta opštih akata i druge relevantne statusne dokumentacije. Pružamo i pravne savete u pogledu statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala, likvidacije i stečaja.

T&P je kancelarija specijalizovana za akcionarska društva kako javna tako i nejavna, u skladu sa relevantnim propisima i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti. Korpus naših klijenata u tom smislu čine banke, domaće i strane, i ovlašćene banke (investiciona društva), kao i investicioni fondovi.

Imajući u vidu krizu likvidnosti i ekonomsku krizu, T&P svojim klijentima pruža usluge u vezi sa reorganizacijom privrednih društava u pravnom delu, kao i izradom unapred pripremljenog plana reorganizacije. Zastupamo stečajne, razlučne i izlučne poverioce u stečajnim postupcima, vršimo naplatu potraživanja sudskim putem za svoje klijente i obavljamo druge aktivnosti usmerene ka naplati potraživanja.