Skip links

Maša Đokić

advokat / saradnik

Obrazovanje


Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Članstvo


Advokatska komora Beograda i Srbije

Oblasti


Radno pravo | Korporativno pravo | Ugovorno pravo | Procesno pravo

Kontakt podaci


+381 (0) 11 630 22 33

Maša Đokić

Maša Đokić je advokat u T&P i pridružila se našem timu 2016. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Takođe je završila ISIS Goldsmith College u Londonu za engleski jezik, a tokom studiranja je bila angažovana kao pravni savetnik Erasmus Student Network-a. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Maša je angažovana u oblastima radnog prava i radnih odnosa, korporativnog prava, ugovornog prava i procesnog prava.

Govori srpski, engleski i nemački jezik.