Skip links

M&A i privatizacija

T&P savetuje klijente u okviru M&A transakcija, kao i u različitim pitanjima vezanim za kupovinu akcija, udela ili imovine. Imamo značajnog iskustva u M&A sektoru u Srbiji i regionu, kako u procesima privatizacije, tako i u transakcijama privatnih kompanija.

Pored savetodavnih usluga u klasičnim M&A procesima, savetujemo svoje klijente i kod zajedničkih ulaganja i prilikom preuzimanja.

Naš tim klijentima pruža praktičnu i komercijalnu pravnu ekspertizu kroz akvizicioni proces. Naše usluge uključuju i pripremu due diligence, izradu transakcionih dokumenata i asistenciju u pregovorima.