Skip links

Javno-privatna partnerstva (JPP)

Javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja kombinaciju najboljih aspekata oba sektora – tehnologiju, znanje i resurse privatnog i regulatorni okvir i zaštitu javnog interesa javnog sektora. JPP ima prednost u odnosu na tradicionalno finansiranje i razvoj svih vidova infrastrukture, uključujući i obnovu i/ili izgradnju autoputeva i železnica, energetskih kapaciteta i izvora obnovljive energije.

Sve to iz razloga što nudi mnoge prednosti za vlade koje pokušavaju da reše i unaprede infrastrukturu i efikasnost svojih tela i organizacija.

Svestan svega navedenog, naš tim pruža pravne savete i sve prateće usluge u vezi sa projektima JPP. Dijapazon usluga koje pružamo obuhvata stručnu pomoć u početnim koracima, uključujući regulatorni okvir, potencijalne obaveze i komunikaciju javnog-privatnog sektora u završnoj fazi projekta, što obuhvata dobijanje relevantnih dozvola, izgradnju i upravljanje objektima.

Naš tim ima značajno iskustvo u projektima javno-privatnog partnerstva (JPP), zahvaljujući radu na pripremi dvanaest različitih projekata, kao što su: JPP projekat za obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i regulacije distribucije toplotne energije u gradu Nišu (vrednost projekta 60 miliona EUR), JPP projekat za projektovanje, izgradnju i rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Zrenjanina (vrednost projekta 30 miliona EUR), JPP projekat za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture uz javnu naplatu za grad Pančevo (vrednost projekta 1,8 miliona EUR godišnje) i mnogi drugi. Neki od ovih projekata već su dobili pozitivno mišljenje Komisije za JPP Vlade Republike Srbije.