Skip links

Izdanja

Manjinski akcionari: Opšta pitanja o definisanju pojma i mehanizmima pravne zaštite

REZIME: Zaštita prava manjinskih akcionara je važna tema korporativnog upravljanja i regulative kompanijskog prava, koja ima nadnacionalni značaj. Da bi se pružila zaštita manjinskim akcionarima, potrebno je razumeti i definisati pojam manjinskih akcionara, kao i mehanizme uspostavljanja balansa između većine i manjine u društvu radi sprečavanja eksproprijacije prava manjine. Predmet istraživanja ovog rada su različite kategorije manjinskih akcionara i dostupnih mehanizama zaštite. Cilj istraživanja jeste definisanje kriterijuma prema kome se određuje pojam manjinskih akcionara, identifikovanje različitih kategorija manjinskih akcionara i

The Mergers & Acquisitions Reviews

The business investment climate in Serbia has improved noticeably in recent years. Cessation of armed conflicts in the region, a relatively stable macroeconomic policy and changes in the legislative framework aimed at harmonizing laws with contemporary pro-business practices have been among the key drivers of change. However, the expected growth in M&A transactions in 2007/2008 has not been realized, because of the global credit crisis, the Kosovo crisis and the snap elections held in May 2008. Prospects, nevertheless, are still

Pravni aspekti izdavanja i konverzije zamenljivih obveznica

Izdavanjem obveznica, koje predstavljaju dužničke hartije od vrednosti, privredno društvo pribavlja dodatna sredstva za kreditiranje svog poslovanja. Korporativne obveznice u novijoj praksi finansijskog tržišta u Srbiji nisu imale značaniju primenu, dok zamenljive korporativne obveznice do sada ni jednom nisu izdate, shodno podacima Komisije za hartije od vrednosti. Autor u ovom radu nakon isticanja najkonvencionalnije podele obveznica i definisanja pojma zamenljivih obveznica, analizira i pozitivno-pravni okvir za izdavanje i konverziju zamenljivih obveznica. U radu je dat osvrt i na nekonzistentnost odredaba

Prodaja akcija u postupku bankrotstva

I IZDAVANJE I PONIŠTAJ AKCIJA U POSTUPKU REORGANIZACIJE Status akcija u stečajnom postupku je specifičan i može se posmatrati sa nekoliko aspekata i to kao prodaja akcija stečajnog dužnika koje predstavljaju imovinu stečajnog dužnika i izdavanje i poništaj akcija u postupku reorganizacije. Novi Zakon o stečajnom postupku („Službeni glasnik“ br.104/2009) propisuje da se stečaj sprovodi sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom, pri čemu se pod bankrotstvom podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. S druge

Standardni i regulatorni mehanizmi inicijalne javne ponude

Inicijalna javna ponuda je prvo emitovanje akcija jednog privrednog društva, odnosno način prikupljanja kapitala putem izdavanja akcija javnim putem. Osnovni motiv za emitovanje akcija jeste prikupljanje dodatnog kapitala radi sprovođenja ideje rasta kompanije i snižavanje nivoa zaduženosti. Proces IPO je izuzetno složen i dugotrajan te uključuje veliki broj internih i eksternih članova tima od kojih su najvažniji finansijski konsultanti, pravni konsultanti i savetnici za marketing. IPO proces možemo podeliti u tri faze i to pripremnu fazu, fazu realizacije IPO i