Skip links

Category: Publications

Minority shareholders: General issues on definition on concept and mechanisms of legal protection

Minority shareholders: General issues on definition on concept and mechanisms of legal protection

in

REZIME: Zaštita prava manjinskih akcionara je važna tema korporativnog upravljanja i regulative kompanijskog prava, koja ima nadnacionalni značaj. Da bi se pružila zaštita manjinskim akcionarima, potrebno je razumeti i definisati pojam manjinskih akcionara, kao i mehanizme uspostavljanja balansa između većine i manjine u društvu radi

Legal aspects of issuing and converting convertible bonds

Legal aspects of issuing and converting convertible bonds

in
Izdavanjem obveznica, koje predstavljaju dužničke hartije od vrednosti, privredno društvo pribavlja dodatna sredstva za kreditiranje svog poslovanja. Korporativne obveznice u novijoj praksi finansijskog tržišta u Srbiji nisu imale značaniju primenu, dok zamenljive korporativne obveznice do sada ni jednom nisu izdate, shodno podacima Komisije za hartije
Standard and regulatory mechanisms of initial public offering

Standard and regulatory mechanisms of initial public offering

in
Inicijаlnа jаvnа ponudа je prvo emitovаnje аkcijа jednog privrednog društvа, odnosno nаčin prikupljаnjа kаpitаlа putem izdаvаnjа аkcijа jаvnim putem. Osnovni motiv zа emitovаnje аkcijа jeste prikupljаnje dodаtnog kаpitаlа rаdi sprovođenjа ideje rаstа kompаnije i snižаvаnje nivoа zаduženosti. Proces IPO je izuzetno složen i dugotrаjаn te