Skip links

Category: Bilteni

Program podrške razvoju konkurentnosti Razvojne agencije Srbije

Program podrške razvoju konkurentnosti Razvojne agencije Srbije

in

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu “RAS”) objavila je Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti (u daljem tekstu “Program”). Cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, olakšan pristup tržištu privrednih subjekata kao i povećanje nivoa korišćenja standarda u

Registracija statusa socijalnog preduzetništva kod Agencije za privredne registre

Registracija statusa socijalnog preduzetništva kod Agencije za privredne registre

in

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“) Zakon o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“) stupio je na snagu 15.02.2022. godine a od novembra meseca tekuće godine pravna lica (privredna društva, udruženja i drugi subjekti) kao i preduzetnici koji su registrovani kod Agencije za

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 67/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 67 od 17.06.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu narednog dana od dana

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 48/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 15.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u daljem tekstu: „Pravilnik”), koji je stupio na snagu

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

in

Obaveštavamo Vas da su dana 08.04.2022. godine donete izmene i dopune seta pravnih akata koji regulišu elektronske fakture, uključujući Uredbu o uslovima i načinu korišćenja elektronskih faktura, zatim Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, Pravilnik o načinu i postupku

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 18 od 11.02.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu osmog dana

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 12/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 12 od 01.02.2022. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o inovacionoj delatnosti

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 129 od 28.12.2021. godine objavljen je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/21, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.01.2022.